نظر سنجی

واحد پذیرش


نحوه برخورد مسئول پذیرش:
نحوه پذیرش و روند پذیرش:
میزان زمان انتظار و پاسخگویی مسئول پذیرش:

کارشناس فنی


نحوه برخورد کارشناس فنی:
پاسخگو بودن در مقابل خواسته مشتری:
نحوه ارائه خدمات و سطح اطلاعات کارشناس:

خدمات


نحوه اطلاع رسانی جهت انجام خدمات:
امکانات ارتباط با مشتری با بخش خدمات:
زمان تامین مورد نیاز دستگاه:
میزان رضایت شما از براورد هزینه خدمات:
مدت زمان تعمیر دستگاه:
نحوه پاسخگویی مدیر مجموعه در قبال سوالات مشتری:

انتقادات و پیشنهادات


علاقه مندی ها منو 0